بویله ها و پودرهای ماهیگیری

بویله ها به عنوان طعمه اصلی در صید ماهی کپور و آمور کاربرد فراوانی دارند. مفتخریم که با ارائه بهترین بویله های جهان از جمله بویله کمپانی bait spek ترکیه و 

ccmoore و sticky baits در خدمت شما عزیزان باشیم.