توجه : تمامی ارسال ها با ماهکس و بصورت پس کرایه انجام میشود .

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

ماهي سنگليس رزي ، انجرک

ماهي سنگليس رزي ، انجرک

خانواده : (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی Garra rossica

نام انگلیسی : Rosy stone lapper

نام فارسی : ماهي سنگليس رزي ، انجرک

 

مشخصات ظاهری :

پشت و پهلوها تيره تا قهوه اي طلايي و بعضاً با نقاط بزرگ. اغلب يک نوار تيره بر روي قاعده دم. شكم و زير سر سفيد تا شيري. قاعده برخي شعاع هاي باله پشتي با نقاط تيره كوچک. پرده صفاق سياهرنگ. داراي يک جفت سبيلک. برخي فاقد جفت سبيلكهاي جلويي يا بسيار كوچک و يا كالا فاقد سبيلک جلويي. فاقد لبه آزاد پيشين يا ديسك مكنده ضعيف در زير سر. ابتداي باله پشتي در وسط يا نزديكتر به قاعده باله دمي. فلسها بيضي. خط مياني پشت بدن، سينه و شكم در برخي جمعيتها فاقد فلس. برخي داراي فلس محوري باله شكمي. خارهاي آبششي در حالت خوابيده تقريباً به خار مجاور ميرسد. دندانهاي حلقي، مخروطي تا تخت، با تاج مورب و تخت و اندكي مقعر. روده طويل و پرپيچ. نرها در فصل توليدمثل داراي برجستگيهاي جنسي مشخص بر سرپوش آبششي، سر و باله هاي سينه اي. زندگي در استخرها و آبگيرها و گودال هاي كم جريان و نيزارها. حداكثر طول كل 155 ميليمتر به ثبت رسیده است.

پراکنش :

در حوضه سرخس عمدتا در هريرود ، كشف رود و رود تجن وجود دارد.

تغذیه : 

 ازجلبكهاي رشتهاي و گياهان عالي تغذیه می نماید.

 تولید مثل :

 بلوغ جنسي در 3-2 سالگي با طول کل 60 ميليمتر. رشد ماده ها سريعتر از نرها. توليدمثل در تابستان. همآوري مطلق تا 1000 عدد تخمک به قطر 3/1 ميليمتر.

این ماهی با توجه به  جثه کوچکش صید ورزشی ندارد.

تا کنون از یک جنس 7 گونه در آبهای داخلی ایران با نام‌های ماهی سنگ لیس، انجارک، سنگ لیس فارسی، سنگ لیس variabilis ، سنگ لیس مُندی ،ماهی کور غارتیفلوپس و ماهی کور غار لرستانی مشاهده  شده است

که شامل 1913, Berg persica Garra از هامون جازموریــان، هرمــز و سیســتان ، rossica Garra 1900, Nikolsky از رودخانـــه تجـــن ، سیســـتان، لوط،هـا مون جازموریـان ، ,Heckel variabilis Garra 1843 از رودخانه تیگـریس و ,Heckel rufa Garra 1843 از رودخانه تیگریس،رودخانه کر، دریاچه مهارلو و خلیج هرمزگان مـی باشـد

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول