ماهی مروارید، کولی فلات مرکزی

ماهی مروارید، کولی

ماهی مروارید، کولی

خانواده : (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی :  Alburnus alburnus

نام انگلیسی : Albrnus

نام فارسی :  ماهی مروارید، کولی

 

مشخصات ظاهری :

پشت تيره، پهلوها و شکم به رنگ نقره اي است .تعداد مهره های بدن (44عدد ) تعداد شعاعهای باله دمی(19شعاع ) بوده و بدن كشیده و از طرفین فشرده است. دهان فوقانی بوده و قاعده باله مخرجی طویل تر از باله پشتی است. ناحیه شكم، بین باله شكمی و مخرجی، دارای فلس می باشد. حداكثر طول كل 25 سانتی متر و وزن 60 گرم به ثبت رسیده است.

پراکنش این گونه از ماهیها در اکثر رودخانه های این حوضه نظیر رودخانه  کردان ، کر، زاینده رود، قم رود،ابهررود،جاجرود،قره چای،شور رود،هلیل رود،بمپور،حبله رود ،کال شور، تالابها و بعضی ازسدهای حوضه فلات مرکزی دارای پراکنش می باشد.

تغذیه :

 از پلانكتون ها، كرم ها و لارو حشرات تغیه می نماید.  

تولید مثل :

در 2 تا 3 سالگی بالغ می شود و عمدتا تخم ریزی از فروردین تا خرداد ماه است. تخم ریزی توأم با سر و صدا و در هنگام شب صورت می گیرد. ماهی نر در این زمان دارای دانه های مروارید شكل بر روی سر و پشت می گردد. تخم ها چسبناك بوده و به گیاهان آبزی و سنگها می چسبد. متوسط هماوری 1500 عدد تخمک است و دوره انكوباسیون بر حسب دمای آب حدود 7 روز طول می كشد.

بهترین روش صید ورزشی:

تکنیکهای انتظاری (کاسی و ریسه شناور(فلوتر)، با تکنیک فلای فیشینگ و پشه مصنوعی هم قابل صید است.

بهترین طعمه ها برای صید:

ماگوت ، میگوی ساحلی (رش)،لارو حشرات و انواع نان و خمیر اسانسدار گندم و جو.

بهترین زمان صید ورزشی :

بهترین فصل صید ماهی کولی در رودخانه و تالابها از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه و از اواسط تیر ماه تا اواخر مهرماه می باشد .