توجه : تمامی ارسال ها با ماهکس و بصورت پس کرایه انجام میشود .

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

كیلكای چشم درشت

خانواده :(شگ ماهیان) Clupeidae

نام علمی : Clupeonella grimmi ( Kessler, 1877 )

نام انگلیسی : Big – eyed Kilka, Southern Caspian Sprat

نام فارسی : كیلكای چشم درشت

مشخصات ظاهری:

کیلکای چشم درشت بدن نسبتاً باریك، ارتفاع بدن در حدود 22 -17 درصد طول استاندارد.باله پشتی دارای 13 تا 21 شعاع نرم و باله مخرجی دارای 12 تا 23 شعاع نرم است . سر دراز و باریك و فاصله بین دو چشم در حدود 15-13 درصد طول استاندارد. كیل ناحیه چشم تیز و برنده و با دست لمس می گردد و شکم دارای تیغه تیز بوده و تعداد 32 –  26  Scuteدارد. . خارهای آبششی به تعداد 51-42 عدد و باله سینه ای تقریبا گرد است. حداكثر طول 14.5 سانتی متر و وزن آن حداكثر 20 گرم می باشد.

پراکنش :

بیشترین پراکنش را درخزر میانی و جنوبی دارد. ساکن آبهای لب شور بوده و پلاژیک است و بیشترین تراکم را در عمق 40 تا 200 متری دریا دارند و همچنین این  ماهی ها  بصورت گله ای در دریای خزر زندگی میکنند و به سواحل نزدیک نمیشوند.

تغذیه : 

از زئوپلانگتون ها ، پاروچایان ، میگوسانان و ماهی های کوچک تغذیه می کند.

تولید مثل :

نرها در یك سالگی و ماده ها در دو سالگی به بلوغ جنسی می رسند و جهت تخم ریزی مهاجرت هایی در دریا دارند. در آبهای آزاد با ذمای 6 تا 13 درجه سانتی گراد و ماهای دی تا شهریور تولید مثل میکند.هم آوری مطلق 16000 تخمک می باشد.

این ماهی دردریای خزر صید ورزشی ندارد .

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول