كولي هريرود ، ماهی مرواریدی فلات مرکزی

كولي هريرود ، ماهی مرواریدی

كولي هريرود ، ماهی مرواریدی(710375)

خانواده : (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی : Alburnoides holciki

نام انگلیسی : bleak  Hariroud

نام فارسی : كولي هريرود ، ماهی مرواریدی

مشخصات ظاهری :

رنگ بدن نقره اي با آميزه اي از خاكستري در قسمت فوقاني. طرفين و پشت آبي روشن تا سبز زيتوني. یک خط تيره باريک بر پشت. يک نوار سبزطاليي در باالای خط جانبي. زير سر و شكم سفيد مرواريدي. باله هاي پشتي و دمي با شعاع هاي تيره و غشاي شفاف يا زرد مات. فاقد نوار تيره در طرفين. عنبيه نقره اي. قاعده باله سينه اي قرمز. صفاق نقره اي روشن با رنگدانه هاي پراكنده. كيل شكمي کلا يا جزاً پوشيده با فلس. خارهاي آبششي بلند. دندان هاي حلقي باريک، با نوک قلابی شكل و اغلب داراي دندانه هاي مشخص. روده دراز و مارپيچي. انتهاي خلفي كيسه شنا گرد. در مصب اغلب رودخانه ها و در رودخانه هاي آرام كم تلاطم و كم گياه. حداكثر سن 4 سال و طول كل 115 ميليمتر به ثبت رسیده است.

پراكنش:

 در حوضه فلات مرکزی در اکثر تالابها ، سدها و رودخانه های این حوضه نظیر رودخانه  کردان ، کر،زاینده رود، قم رود،ابهررود،جاجرود،قره چای،شور رود،هلیل رود،بمپور،حبله رود و کال شور، دارای پراکنش می باشد.

تغذیه:

از سختپوستان، حشرات روي آب و آبزي، جلبكها و تخم و لارو ماهيها تغذیه می نماید.

تولید مثل:

بلوغ در2 سالگي. تخمريزي از ارديبهشت تا مرداد ماه (اوج در خرداد)، در آبهاي كم عمق و بر بسترهاي سخت و يا با پوشش گياهي، در دمای 12 درجه سانتيگراد به بالا. تخمريزي در 4-2 مرحله با فواصل 14-7 روزه. تخمكها به سنگها، شاخه ها و يا گياهان ميچسبند. همآوري مطلق تا10000عدد تخمک به قطر4/1 ميليمتر.

بهترین روش صید ورزشی:

تکنیکهای انتظاری (کاسی و ریسه شناور(فلوتر)، با تکنیک فلای فیشینگ و پشه مصنوعی هم قابل صید است.

بهترین طعمه ها برای صید:

ماگوت، میگوی ساحلی (رش)،لارو حشرات و انواع نان و خمیر اسانسدار گندم و جو وبرنج.

بهترین زمان صید ورزشی :

بهترین فصل صید کولی هریرود در رودخانه و تالابها اواسط بهمن ماه تا اواخرفروردین ماه و اواسط مرداد ماه تا اواخر آبان ماه می باشد .