سس ماهی خال دار. مغارچین فلات مرکزی

سس ماهی خال دار. مغارچین

سس ماهی خال دار . مغارچین(710375)

خانواده : (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی : Barbus lacerta cyri

نام انگلیسی : kura barbel

نام فارسی : سس ماهی خال دار. مغارچین

 

مشخصات ظاهری :

رنگ سطح پشتی قهوه ای متمایل به سیاه ، با لكه هاي متعدد قهوه اي تيره بر بدن، باله پشتي و دمي. شكم و زير سر سفيد. عنبيه نقره اي تا تيره با یک حلقه طلایی. پرده صفاق قهوه اي روشن با دانه هاي سياه متراكم. دهان متوسط با لبهاي نسبتاً ضخيم پرزدار. لوب مياني لبها رشد نيافته. سبيلكها ضخيم و سبيلک جلويي به عقبي نميرسد و سبيلك عقبي به پيش سرپوش آبششي رسيده يا از آن ميگشرد. داراي فلس محوري باله شكمي. خارهاي آبششي كوتاه. دندانه اي حلقي تا حدودي مضرس. خار پشتي قوي و بلند و دندانهدار. لوله گوارش طويل، با دو پيچ پيشين و يک پيچ پسين. ماده ها داراي سبيلک كوتاهتر و باله شكمي و مخرجي طويلتر. فلسهاي ساقه دمي و پايين پهلوها در نرها داراي برجستگيهاي جنسي می باشد.حداكثر سن 5 سال، حداکثرطول كل 35 سانتيمتر و بیشینه وزن 380 گرم به ثبت رسیده است.

پراكنش :

در حوضه فلات مرکزی در اکثر تالابها ، سدها و رودخانه های این حوضه نظیر رودخانه  کردان، کر، زاینده رود، قم رود،ابهررود،جاجرود،قره چای،شور رود،هلیل رود،بمپور،حبله رود و کال شور، دارای پراکنش می باشد.

تغذيه :

از بقاياي گياهي، سختپوستان و حشرات تغذیه می نماید.

تولید مثل :

بلوغ جنسي در 3-2 سال، با طول كل  16-13 سانتيمتر. تخمريزي 2تا3 بار، از خرداد تا مرداد و در دماي بالاي 14 درجه سانتيگراد. هم آوري مطلق تا 19680عدد تخمک به قطر 3/2 ميليمتر.

بهترین روش صید ورزشی :

تکنیکهای انتظاری (ریسه های کف خواب ، سبک فیدر و ریسه شناور(فلوتر)).

 بهترین طعمه ها برای صید :

کرم خاکی وماگوت ، لارو حشرات ،خمیر گندم ، جو .

بهترین زمان صید ورزشی : 

بهترین فصل صید ماهی مغارچین در رودخانه و تالابها اواسط مرداد ماه تا اواخرآبان ماه می باشد .