سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

روش سورف فیشینگ (surf fishing)

سورف

این روش مختص صید ماهیهای های ساکن در دریاهاست که در مناطق ساحلی جهت تامین غذا پرسه می زنند و اساس کار پرتاپهای بلند با چوبهای ماهیگیری طویل ساحلی و استقرار ریسه تخصصی شارژ شده با طعمه طبیعی مرده یا زنده در بستر مناطق ساحلی می باشد که برخورداری از تجهیزات ویژه ی مقاوم به آب شور از ملزومات است. (رجوع شود به جدول تجهیزات ماهیگیری،سبک سورف کستینگ).

بنابراین تعریف ماهیگیری ورزشی به روش سورف عبارت است از: صید ورزشی (غیرفعال) ماهی ها با استفاده ازتکنیک پرتاب بلند ریسه های ساحلی شارژ شده با طعمه طبیعی از ساحل با چوب و چرخهای تخصصی ساحلی و انتظار تا مرحله به دام افتادن ماهی که درنهایت پس ازغلبه برماهی هدف توسط فرد ماهیگیر ، جهت تداوم زنجیره زیستی و بقای نسل گونه ها مجددا” بدون آسیب دیدگی به محیط زیست خود برگردانده می شود.

ماهیهای پرطرفداردر این سبک عبارتند از: ماهی گیش،سرخو، کراکر ،ماهی شهری ، باراکودا(جت)،  نی سر ،انواع کوسه ماهی ، شانک ، خار ماهیها، استخوان ماهیها ، گربه ماهی آب شور وسفره ماهی .

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول