دسته بندی سایر فلات مرکزی

ماهی سرماری قهوه ای ایرانی یا سرماری کوتوله

قزل آلای رنگین کمان

سگ ماهی جویباری،سگ ماهی خاردار

رفتگر ماهی جویباری ، لوچ ماهیان خاردار