با توجه به تعطیلات شنبه ، یکشنبه و دوشنبه ، تمامی سفارشات از روز سه شنبه ارسال خواهد شد .

سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

انجک ، سفید هامون ، سفید وطنی ، سفیدک

خانواده : (کپورماهیان) Cyprinidae

نام علمی : Schizothorax  zarudnyi

نام انگلیسی :  Marinka، Snow trout 

نام فارسی : انجک ، سفید هامون ، سفید وطنی ، سفیدک

مشخصات ظاهری :

دارای بدنی کشیده، رنگ بدن در ناحیه پشتی زیتونی رنگ و گاها متمایل به خاکستری و پهلو و شکم متمایل به شیری رنگ می باشد.سر ماهی فاقد فلس و دهان نعل اسبی می باشد. بدن با فلس های سست و از نوع سیکلوئیدی پوشیده شده و اندازه فلسها تا حدودی هم اندازه با فلسهای آزاد ماهیان می باشد.فلسهای پهلویی در حال تحلیل رفتن یا کوچک شده می باشد وآن چنان در داخل جیب پوستی فرو نرفته اند. فلسها در قاعده باله ها درشت تر می باشد.

این ماهی 30تا39خار آبششی بر روی اولین کمان دارد.زیر گلو معمولا بدون فلس ویا دارای فلسهای پراکنده می باشد.در نمونه های بزرگ ، سبیلک های روی پوزه به خط فرضی که از سوارخ بینی عقبی گذشته می رسد و سبیلک های کنج لب تا خط عمود فرضی که از وسط چشم  می گذرد می رسد.

8 الی14سال نسبت به شرایط محیطی عمر می کند. طول استاندارد 25-30 سانتی متر می باشد . بیشترین طول 50 سانتیمترو بیشترین وزن 10 کیلوگرم به ثبت رسیده است .

پراکنش :

به طور کلی این ماهی در تمام آبگیرها و چاله های هامون وچاه نیمه هاي سیستان پراکندگی دارد.

تغذیه :

مـاهی انجک همه چیزخوار میباشد و تمایل زیادي به گیاهخواري دارد وطی دوران رشد از زئوپلانگتون ها، فیتوپلانگتون ها، حشرات آبزی ، نوزاد ماهیها ، نرمتنان و سخت پوستان نیز تغذیه می نماید.

تولید مثل:

در 2 سالگی بالغ می شود و عمدتا تخم ریزی از فروردین تا خرداد ماه است. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده 16/1:1 بوده متوسط شـاخص رسـیدگی جنسـی ماهیان ماده 74/0 ±08/1 درصد ثبت شد. اوج رسیدگی جنسـی و تولید مثل طبیعی آن در فروردین ماه  بوده و میانگین همآوري نسبی 633140 عدد تخـم در یـک کیلوگرم وزن بدن و میانگین همآوري مطلق26964 عدد تخم می باشد.

بهترین روش صید ورزشی :

تکنیکهای انتظاری (سبک فیدرو روش ریسه شناور(فلوتر))

بهترین طعمه ها برای صید :

کرم خاکی،لارو حشرات و انواع نان و خمیر اسانسدار گندم و جو.

بهترین زمان صید ورزشی :

بهترین فصل صید ماهی انجک در رودخانه و تالابها اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه و اوایل مهرماه تا اواخر آذرماه می باشد .

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول