آیا ماهی کپور به خواب زمستانی میرود؟

یکی از سوالات مهمی که همیشه مطرح است رفتار بیولوژیکی ماهی کپور در فصول سرد و زمستان است.تحقیقات علمی در این حوزه مشخص کرده ماهی کپور قادر است متابولیسم بدن خود را بخوبی با کاهش و افزایش دما تنظیم کند و عملا هیچ روزی را بدون تغذیه سپری نمیکند مگر اینکه مورد استرس قرار گیرد! این رفتار نسبت مستقیمی با وسعت و عمق دریاچه ها و رودخانه ها و همچنین موقعیت جغرافیایی و آب و هوای منطقه دارد و ثابت شده ماهی کپور در بدترین شرایط حداقل در طی
۲۴ ساعت شبانه روز دو بار اقدام به تجسس مواد غذایی و تغذیه می کند.
با توجه به اقلیم سردسیری و گرمسیری کشور ما در استانهای گرمسیری به هیچ وجه تغذیه و تحرک ماهی بصورت کامل قطع نمی شود و در مناطق سردسیری که با کاهش شدید دما مواجه است فقط بصورت محدود (اوایل دی و اواخر بهمن ماه) تغذیه و تحرک ماهی کاهش پیدا میکندولی بطور کامل قطع نمی شود. در نتیجه رفتار خواب زمستانی و عدم تحرک کامل هیچ وقت در ماهی کپور اتفاق نمی افتد و تنها در شرایطی تغذیه وفعالیت ماهی بصورت محدود متوقف می شود که دمای بستر از چهار درجه هم کاهش پیدا کند که این امر در دریاچه های بزرگ و حتی متوسط مناطق سردسیر هم صورت نمی گیرد و در اوج سرما فقط سطح آب یخ می زند و دمای بستر محفوظ می ماند.
برای ماهیگیران حرفه ای شروع زمستان بهترین فرصت برای ثبت رکورد ها محسوب می شود ،البته کشف مکان های استقرار و مسیر حرکت محدود ماهی ها در زمستان و شیوه طعمه پاشی و بکارگیری طعمه ایده آل زمستانی مباحث تخصصی است که در پستهای آتی به آن خواهیم پرداخت.

digianzo_saeed
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.